"כל הדברים שציינה וייס לא היו ולא נבראו!"
גבי גזית
Paris