"בשנתיים האחרונות המצב מאוד הידרדר"
בן כספית ואריה אלדד
Paris