"אדם שנושא משרה ציבורית צריך להימנע מאמירות מיותרות"
רוני דניאל
Paris