"דברייך מעידים על חוסר הבנה לאיזו צרה את נכנסת"
אלון גל
Paris