"הזמן הכי חשוב שלנו בורח לנו מבין האצבעות"
איציק הליצן
Paris