אז מה אם יוני עכשיו? התחזית: גשמים עד מחר
רוני דניאל
Paris