"נתניהו נותן לגיטימציה לגרועים שבמנהיגי העולם"
אראל סג"ל
Paris