"אתם מאיימים על כל מי שלא מיישר קו עם התפיסה שלכם!"
ינון מגל ובן כספית
Paris