"זה מסוג הסרטים שאתה יוצא מהם אדם טוב יותר"
איריס קול
Paris