השרה רגב מאיימת: קיצוץ משמעותי בתקציב הקולנוע
אראל סג"ל
Paris