"שירות נשים בצה"ל מביא לפריצות"
ינון מגל ובן כספית
Paris