עדות משודרת: "היה ברור שזה בניגוד לרצוני"
אילה חסון
Paris