"מצליחן זה אדם ששומר על אופטימיות בין מפלה למפלה"
אלון גל
Paris