"תפקיד כזה לא צריך להימסר לראש מפלגה קטנה"
בן כספית ואריה אלדד
Paris