"לא בשביל זה הצבעתי לשמור על ערוץ 20"
ינון מגל ובן כספית
Paris