מה עושים עם מיניות מובנת מאליה?
ורדה רזיאל ז'קונט
Paris