מקרה לורי שם טוב: "לא מתקבל על הדעת!"
אראל סג"ל
Paris