קבלו את יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי החיים
ינון מגל ובן כספית
Paris