"בעלי נפל מול העיניים של הבת שלי ומת"
אילה חסון
Paris