"תפקידו של הרובוט הוא לעזור לנו להיות מדויקים"
למבוגרים בלבד
Paris