"זאת הצוואה של אלה שהשארנו לאורך הדרך"
יום הזיכרון
Paris