"יהיו חייבים לעשות כיתות של 15 תלמידים"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris