"יוני נתניהו היה מפקד קרבי משכמו ומעלה"
ינון מגל ובן כספית
Paris