"אנחנו מתחילים לחזור לשפיות בעזרתו של גמזו"
פרופ' יורם לס
Paris