"יש לי פציעה שהגיעה עד העצם"
ינון מגל ובן כספית
Paris