אקוניס על התפטרות מרידור: "מעשה אבות סימן לבנים"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris