"מדינת ישראל לא עושה כלום בכדי להפחית את התחלואה"
ניסים משעל וטל שלו
Paris