"בית הספר לא מהווה מקור הדבקה ראשוני"
פרופ' יורם לס
Paris