בדרך לנורמליזציה עם סודאן
בן כספית ואריה אלדד
Paris