"זה שהתירו את זה לפרסום - זו הדרמה"
ינון מגל ובן כספית
Paris