"נתניהו הוא מגדול הנוכלים הציבוריים בעת החדשה"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris