"ניתן לגזור עונשים אחרים על עבירת רצח"
ניסים משעל וטל שלו
Paris