"אנחנו רוצים להחליף את נתניהו"
ניסים משעל וטל שלו
Paris