ואלה האנשים שעזבו את נתניהו
ינון מגל ובן כספית
Paris