"נחכה לראות שהסגר נאכף בכל הערים האדומות"
ינון מגל ובן כספית
Paris