קח מקל, קח תרמיל, שים אותם בארון ותפעיל 'זום'
ינון מגל ובן כספית
Paris