"התנהגות אלימה ואכזרית של ערביי ישראל"
בן כספית ואריה אלדד
Paris