"לאורך השנים היו פחד ואימה אדירים מאיבגי"
איריס קול
Paris