"התעוררתי מקולות נפץ": הפרוטקשן בצפון מרים ראש
אודי סגל וענת דוידוב
Paris