"הייתי רוצה לתבוע את הסנגור של זדורוב"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris