"התקיפות משרתות את האינטרס הרוסי"
ינון מגל ובן כספית
Paris