"80 אחוזים מהבנות בפרויקט של גל הוטרדו ע"י שי"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris