חיסון שלישי: "האפקט של הורדת התחלואה יהיה זניח"
ניסים משעל וטל שלו
Paris