"ממתי חברי אופוזיציה נדרשים להצביע בעד תקציב?"
איפה הכסף
Paris