"אנו לא באיראן - כשמיירטים אנשים זו זכותם להתמודד"
ניסים משעל וטל שלו
Paris