"ברור שהייתה כוונה לחטוף את איתן לישראל"
גיא פלג
Paris