"הגענו לתחתית החבית של תנועת ה-MeToo"
איריס קול
Paris