נקודת מפנה בפרשת הרצח של אלדד פרי?
בן כספית ואריה אלדד
Paris