"אנחנו לא קונים את הסיפור על השיקום"
ניסים משעל וטל שלו
Paris