"אנו מתקרבים לצומת של אופציה צבאית"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris